News

Social Label Live Workshops

FILM ‘De Koek is nooit op’

Petra Janssen (Studio Boot) & Simone Kramer (C-mone)
ENG

(Film) presentation of wafer cakes made by Royal Kentalis, the wafer bakery in Sint-Michielsgestel where people with a disability in hearing and communicating work. Anne Vegter, former Poet of the Fatherland, has made a poem for this purpose. Social label> KOEK was developed by Petra Janssen (Studio Boot) and Simone Kramer (C-mone) as a symbol for shaping a social economy in which no one stands aside. You can taste these specially made cakes in the Werkwarenhuis.

NED

(Film)presentatie van hostiekoeken gemaakt door Koninklijke Kentalis, de hostiebakkerij in Sint-Michielsgestel waar mensen met een beperking in horen en communiceren werken. Anne Vegter, voormalig Dichter des Vaderlands heeft speciaal hiervoor een gedicht gemaakt. Social label >KOEK is ontwikkeld door Petra Janssen (Studio Boot) & Simone Kramer (C-mone) als symbool voor het vormgeven van een sociale economie waarin niemand aan de kant staat. In het Werkwarenhuis kun je deze speciaal gemaakte koeken proeven.

WORKSHOP Joy of Work

Edwin Vollebergh (Studio Boot)
ENG

The workshops of care organizations Reinier van Arkel and Cello provide live workshops of the narrative service Social label> KOM. All makers have been interviewed. This resulted in a wealth of stories depicted in illustrations (‘tattoos’) by graphic designer Edwin Vollebergh (Studio Boot). Each maker chooses their ‘tattoos’ on the crockery. Together it forms a family.

The audience is invited to witness the making process, getting to know the creators and to hear their stories.

NED

De werkplaatsen van zorgorganisaties Reinier van Arkel en Cello verzorgen live workshops van het verhalend servies Social label >KOM. Alle makers zijn geïnterviewd. Dat leverde een rijkdom aan verhalen op verbeeld in illustraties (‘tattoos’) door grafisch ontwerper Edwin Vollebergh (Studio Boot). Elke maker kiest zelf zijn ‘tattoos’ voor op het servies. Samen vormt het een familie.

Het publiek wordt uitgenodigd het maakproces te bekijken, kennis te maken met de makers en begeleiders en hun verhalen te horen.

EXPO IN SOCIAL LABEL LAB

ENG

KOM and> KOEK are part of the social sustainable design collection of Social label to create beautiful work tailored to people who are on the sidelines through the power of design and communication. In the Werkwarenhuis you will find the recently opened Social Lab / Expo label where you can see the whole collection that is also for sale. Through the purchase of a Social label product you contribute to beautiful valuable work and appreciation of everyone!

NED

> KOM en > KOEK maken deel uit van de sociaal duurzame designcollectie van Social label om via de kracht van design en communicatie mooi werk op maat te creëren voor mensen die aan de zijlijn staan. In het Werkwarenhuis vind je het onlangs geopende Social label Lab/Expo waar de hele collectie te zien en ook te koop is. Via de aankoop van een Social label product draag je bij aan mooi waardevol werk en waardering voor iedereen!

https://www.sociallabel.nl/

Date

15 Jun 2018

Time

13:30 - 15:30
Werkwarenhuis Social Label

Location

Werkwarenhuis Social Label
Category

Artist

Social Label
© 2018 Playful Arts Festival